Publicerad: 24 januari 2007

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 111 om avsked av lärare som misshandlat en elevCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2007:7