Publicerad: 20 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2007Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    2006:90