Publicerad: 13 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Underlag till ändrad delegationsordning med anledning av ny livsmedelslagstiftningCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:14