Publicerad: 2 januari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling (nya "tröskelvärden")Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    2006:2