Publicerad: 6 november 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2007Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Roxell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:74