Publicerad: 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2002:121.

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2007Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sara Roxell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:75