Publicerad: 13 mars 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 2006-03-13 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2006:16