Publicerad: 28 juni 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 72. Huruvida vägande skäl enligt AB förelegat för stadigvarande förflyttning av en arbetstagare mot dennes viljaCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2006:43

Sidfot