Publicerad: 18 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 104 angående fråga om kommun haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning av lärareCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Read Hilmarsdottir
  • Löpnummer/utgåva
    2006:87