Publicerad: 25 januari 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 117 angående fråga om fältarkeologer kommit att bli tillsvidareanställdaCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2006:8