Publicerad: 1 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Sida 1 (6) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    2005:52