Publicerad: 15 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans individuella programCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:101