Publicerad: 4 mars 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL gällande fr o m 2005-01-01Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Catharina Bäck
  • Löpnummer/utgåva
    2005:13