Publicerad: 4 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny forskningsrapport Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lönesättning och verksamhetsutveckling i kommuner och landstingCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2005:91