Publicerad: 19 september 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2005 Sida 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blomqvist
  • Löpnummer/utgåva
    2005:84