Publicerad: 27 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Feriearbeten – sommaren 2005 Sida 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Persson, Leif Lindberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:32

Sidfot