Publicerad: 22 februari 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Elektronisk fakturahantering; ny standard för enkelCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Wiss Holmdahl
  • Löpnummer/utgåva
    2005:12