Publicerad: 26 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Detaljplaner och miljöbedömningar av planer och program - ändring i PBL 5 kap 18 §Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Reigun Thune Hedström
  • Löpnummer/utgåva
    2005:50

Sidfot