Publicerad: 7 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsmarknadspolitiska insatser - yrkesbedömning Sida 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Lindbom
  • Löpnummer/utgåva
    2005:54