Publicerad: 16 december 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på grund av språkkravCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2005:113