Publicerad: 1 september 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Skrift – ”Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd mot olyckor – en juridisk handbok”



Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mårten Törnqvist
  • Löpnummer/utgåva
    2004:66