Publicerad: 1 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2003:21.

Omförhandling av normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar samt justering av nu gällande ersättningsbeloppCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2004:24