Publicerad: 1 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya Normalavtal till Ramavtal om fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäteriet och kommunernaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Christensson
  • Löpnummer/utgåva
    2004:43

Sidfot