Publicerad: 16 november 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2005-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Linda Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    2004:91