Publicerad: 9 februari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Engelsk version av “Aktuellt om äldreomsorgen”Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström
  • Löpnummer/utgåva
    2004:15