Publicerad: 1 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Anställningsstöd för långtidssjukskrivnaCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2004:23