Publicerad: 22 oktober 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funkt- ionshindrade (LSS). Konsekvenser för de länsvisa mellan- kommunala utjämningssystemen m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellinor Englund
  • Löpnummer/utgåva
    2003:88