Publicerad: 4 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten vid fri- givning från fängelseCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gigi Isacsson
  • Löpnummer/utgåva
    2003:32