Publicerad: 28 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaroCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Mellberg
  • Löpnummer/utgåva
    2003:37