Publicerad: 11 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om remissen för skollagskommitténs betän- kande (Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    2003:23