Publicerad: 30 september 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Hur hanteras diskrimineringstvister? är ersatt av 09:40.

Visa det här daterade cirkuläret

Hur hanteras diskrimineringstvister?Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hedda Mann
  • Löpnummer/utgåva
    2003:79