Publicerad: 31 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för kvalitét och likvärdighet SOU 2002:121)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    2003:29