Publicerad: 4 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 2004:24.

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningarCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    2003:21