Publicerad: 11 december 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 70 i fråga om det funnits sak- lig grund för uppsägning och godtagbart skäl för avstängning av en sjuksköterskaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margaretha Sandberg
  • Löpnummer/utgåva
    2003:111