Publicerad: 30 juni 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Qaisar Mahmood
  • Löpnummer/utgåva
    2003:56