Publicerad: 11 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Yttrandefrihetsgrundlagen och BBS-lagen med anledning av Tingsrättens i Stockholm dom den 7 mars 2002, mål nr B 7655-00Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christer Hjert
  • Löpnummer/utgåva
    2002:26