Publicerad: 20 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Underlag till avtal om anläggningsarrende respektive lokal- hyreskontrakt - basstation för mobiltelefoniVälkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per Henningsson Germund Persson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:63