Publicerad: 28 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02:14)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sofia Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:32