Publicerad: 24 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Förändringar i de kommunalekonomiska förutsättningarnaCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Siv Stjernborg
  • Löpnummer/utgåva
    2002:64