Publicerad: 22 maj 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) m.m.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Förbundsjurist Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    2002:50