Publicerad: 10 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning för år 2002



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Anders Jonsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:54