Publicerad: 1 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphö- rande av villkor för arvodesanställda läkare – LÄA 98Cirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:115