Publicerad: 25 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00 med Lärarnas SamverkansrådVälkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:80