Publicerad: 24 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Om bemötande av människor med funktionshinderCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    2001:124