Publicerad: 26 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhåll- ning och nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK) i kommuner där fastighetsbildningen är kommunalCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Ekengren
  • Löpnummer/utgåva
    2001:82