Publicerad: 11 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Interimistisk Överenskommelse om lön – IntÖ 01 – ingående i kommande kollektivavtal ÖLA 01 med OFR:s förbundsom- råde Allmän kommunal verksamhet (SKTF, Akademikerför- bundet SSR och Ledarna)Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:56