Publicerad: 20 november 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. 2002-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPICirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Linda Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:127