Publicerad: 19 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - HÖK 01Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:67