Publicerad: 19 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitiv kostnadsutjämning för bidragsåret 2001 m.m.Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Anders Jonsson
  • Löpnummer/utgåva
    2001:17