Publicerad: 17 april 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 24 angående fråga om en kommun haft rätt att avskeda ett vårdbiträde inom hemtjänsten som inte informerat arbetsgivaren om att vårdtagare upprättat ett testamente till förmån för henneCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Read Hilmarsdottir
  • Löpnummer/utgåva
    2001:47

Sidfot